home  |  contact

Opzet cursussen

Nieuwe ontwikkelingen op de operatiekamer en de poliklinische behandelkamer,
een kwestie van teamwork...

Door vele nieuwe minimaal invasieve technieken, waaronder endoscopische operaties, en de snelheid waarmee deze nieuwe operatietechnieken ingevoerd worden, is kennis en kunde van operatie-assistenten onontbeerlijk om een operatie nog goed te kunnen uitvoeren.

De operateur is geen stand-alone meer die heroïek staat te bedrijven, maar een teamleider die verantwoordelijk is voor de goede afloop van de ingreep. Deze verantwoordelijkheid is echter gedelegeerd aan en gedeeld met de assistenten. Zonder hun kunde en kennis kan de technisch hoogwaardige operatiekameruitrusting niet optimaal gebruikt worden.

Bijscholing, door middel van theoretische kennisoverdracht en praktische training met de apparatuur, is mede verantwoordelijkheid van de operateur. Niet alleen kennis en kunde zijn noodzakelijk maar ook goede assistentie aan tafel. Operatie assistenten zijn wel hierin opgeleid voor de conventionele chirurgie maar niet voor de endoscopische operaties. Ook daar dient gericht op getraind te worden.

Omdat veel van deze nieuwe behandelingen in de gynaecologie van de klinische operatiekamer verschuiven naar de poliklinische behandelkamer, wordt deze cursus opgedeeld in 2 dagen; poliklinische ingrepen en klinische grotere ingrepen. Deelnemers kunnen zich inschrijven voor beide dagen maar ook enkel voor een van beide dagen.

De eerste dag zullen nieuwe gynaecologische technieken op de klinische operatiekamer besproken worden. Na voordrachten gegeven door uw collega’s zal in hands-on sessies zoveel mogelijk instrumentarium getoond worden om de specifieke eigenschappen te ervaren; oefenen met allerlei instrumentarium, leren omgaan met diverse apparatuur.

De tweede dag zullen de gynaecologische ingrepen behandeld worden die in toenemende mate op de poliklinische operatiekamer plaatsvinden. Naast uitleg van nieuwe technieken, zullen de assistenten ook eens de gelegenheid krijgen om zelf op modellen te opereren. Hierdoor is het mogelijk problemen zelf te ervaren zodat in de dagelijkse praktijk beter naar oplossingen gezocht kan worden in het team. Pragmatische benadering door middel van korte videobeelden in workshops zal ideeën aandragen om op eigen locatie de gewenste plannen te realiseren.